زهرا زمان زاده دربان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی نرم افزار - هوش مصنوعیدانشگاه صنعتی امیرکبیر