لعیا خدادادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴فلسفه و کلام اسلامیدانشکده الهیات دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳رشته فلسفه و حکمت اسلامیتربیت معلم تهران
دکتری۱۳۹۴مدرسی اخلاق اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی دخترانه شریعتیاستاد دروس معارف اسلامی دانشگاه؛ اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی و...رسمی قطعیتمام وقت(تنظیم نشده)

سوابق پژوهشی

 خلاصه مقاله "جایگاه اخلاق درون شخصی در اندیشه سیاسی حکمت متعالیه" در خلاصه مقالات پانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالدین شیرازی ۱۳۹۰

مقاله "مبانی ترویج اخلاق سازمانی در سینمای ایران" همایش اخلاق رسانه، آذرماه ۱۳۹۷

مقاله " علل و عوامل روابط انسانی مبتنی بر محبت از منظر مثنوی" در شماره تابستان ۱۳۹۴مجله بهار ادب چاپ شده است.