سوده عقلی مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی برق-الکترونیکشهید بهشتی (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی برق-میکروالکترونیکتهران
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر-نرم افزارشهید بهشتی (ره)
دکتری۱۳۹۱مهندسی برق-الکترونیکتهران

سوابق اجرایی

درس های ارائه شده تاکنون

مقطع کارشناسی:

1- مدارهای الکتریکی 1

 2- آزمایشگاه الکترونیک 1

 3- آزمایشگاه مدار منطقی (سیستم دیجیتال 1)

 4- آزمایشگاه اصول مهندسی برق

5- مبانی مهندسی برق 1 (برای دانشجویان مهندسی مکانیک)

6- سیستمهای دیجیتال 1

 7- سیگنالها و سیستمها

8- شبکه های عصبی

 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

1- طراحی مدارهای ناهمگام

2- اتصالات میانی مدارهای VLSI

 

 

 

سوابق پژوهشی

عضو هیات مدیره و دبیر علمی انجمن میکروالکترونیک ایران، از بهار 1395 تاکنون